formalności budowlane

Zakładając, że przyszły Inwestor posiada już działkę, należy załatwić następujące formalności, oraz zdobyć niezbędne dokumenty :

 1. Na początek należy wystąpić do gminy o Warunki Zabudowy (WZ) lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jeśli gmina taki plan miejscowy już posiada.
 2. Gdy nie ma planu – należy złożyć w gminie wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, załączając do wniosku wyrys z mapy zasadniczej (mapa do celów lokalizacyjnych w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy).
 3. Należy także zwrócić się do gestorów poszczególnych sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodnokanalizacyjnej, w wypadku braku wody lub/i kanalizacji, należy odebrać zaświadczenie, że nie jest możliwe ich podłączenie. Jest to podstawa do zaprojektowania studni, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Następnie należy zamówić mapę do celów projektowych (u uprawnionego
  geodety)
 5. Wypis z rejestru gruntów (Wydział Geodezji UG)
 6. Ekspertyzę geotechniczną gruntu (firma geologiczna) – należy najpierw ustalić z projektantem FuturaDom położenie domu na działce, aby geolog mógł wykonać odwierty w odpowiednich miejscach.
 7. Na podstawie tych dokumentów oraz uzgodnień z Inwestorami w sprawie ewentualnych zmian, które mogą być istotne, FuturaDom może już zacząć przygotowywać projekt budowlany.
 8. W razie potrzeby należy uzgodnić projekt w ZUDP,. z sanepidem, inspekcją pracy, konserwatorem zabytków (jeśli jest to konieczne – decyduje Starostwo Powiatowe, taka konieczność jest też zawsze opisana w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu).
 9. Następnie należy złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egz projektu wraz z potrzebnymi opiniami i uzgodnieniami – czas załatwienia sprawy do 65 dni w zależności od Starostwa Powiatowego.
 10. Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, należy kupić I zarejestrować w urzędzie dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ustanowieniu kierownika budowy i zamiarze rozpoczęcia robot budowlanych (co najmniej 7 dni wcześniej).
 11. Teraz można już przystąpić do wykonania płyty fundamentowej, której wykonanie Inwestor zleca firmie FuturaDom, lub wykonuje ją we własnym zakresie na podstawie projektu wykonanego przez FuturaDom. Niezależnie od tego, kto wykonuje płytę fundamentową, po jej wylaniu konstruktor firmy FuturaDom dokonuje jej pomiaru i odbioru.
 12. Po odbiorze płyty zlecamy produkcję domu w fabryce FuturaDom, która trwa 6-10 tygodni.
 13. Po wyprodukowaniu, elementy domu są przywożone na plac budowy, rozpoczyna się montaż i wykończenie zgodnie z zakresem objętym umową.
 14. Po zakończeniu wszystkich robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
 15. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania domu.
Przeraża Cię natłok spraw związanych z budową domu?

Na życzenie Inwestora FuturaDom zajmie się przygotowaniem wszystkich dokumentów oraz dopełni formalności urzędowych potrzebnych do projektowania. Konieczne będzie jedynie wystawienie odpowiednich pełnomocnictw oraz pokrycie kosztów z tym związanych.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this