Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

domy zeroenergetyczne

DOMY ZEROENERGETYCZNE – samowystarczalne pod względem energetycznym

Technologia domu zeroenergetycznego opiera się na zasadach projektowania stosowanych dla budynków pasywnych. Głównym celem tej technologii jest maksymalne zmniejszenie emisji energii wytwarzanej przez budynki mieszkalne, co tym samym znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Efekt ten uzyskuje się poprzez odpowiednią izolację przegród zewnętrznych, wentylację, a także właściwy dobór i rozmieszczenie stolarki okiennej i drzwiowej. W budynkach zeroenergetycznych w przeciwieństwie do budynków pasywnych maksymalnie rezygnujemy z zewnętrznych źródeł energii. Zapotrzebowanie na ciepło czerpane jest w sposób niekonwencjonalny tzn. wykorzystując magazynowanie odnawialnych źródeł takich jak energia słoneczna, wiatr. Wykorzystuje się różne technologie do produkcji ciepła i energii elektrycznej w budynku:

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • turbiny wiatrowe
 • biopaliwa
 • kolektory słoneczne (przeznaczone do sezonowego magazynowania energii cieplnej)

Urządzenia te całkowicie eliminują konieczność dostarczania energii ze znanych nam do tej pory konwencjonalnych źródeł energii ( tj. gaz, ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny, itp.). Przy projektowaniu domu zeroenergetycznego należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie budynku na działce wobec stron świata, tak aby móc maksymalnie wykorzystać odnawialne źródła energii. Budowa takiego domu trwa kilka tygodni. Budynek nadaje się do zamieszkania niemalże zaraz po montażu.
Jak potwierdzają najnowsze badania naukowe nt. wydajności energetycznej w budynkach tradycyjnych i zeroenergetycznych, coraz większe grono przyszłych Inwestorów chce budować swoje domy w technologii domu zeroenergetycznego.

Najważniejszymi korzyściami płynącymi z budowy domu zeroenergetycznego są:

 • zmniejszenie kosztów utrzymania budynku
 • niskie zapotrzebowanie na energię
 • bardzo dobry komfort cieplny (utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń)
 • brak strat ciepła
 • dobry mikroklimat pomieszczeń
 • niemal całkowicie eliminuje emisję szkodliwych gazów
 • niezależność od lokalnych dostawców energii itp.