Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

domy energooszczędne

Domy energooszczędne są następnym stopniem rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

Po okresie kilkudziesięciu lat budownictwa ze wszystkiego, co było dostępne na rynku Inwestorzy zwrócili się w kierunku rozwiązań, które dają im pewność, iż zainwestowane w budowę wymarzonego domu pieniądze nie zostały wydane na marne.

Powoli i czasami z wielkimi problemami, ale co dzień bardziej skutecznie systemy budownictwa, które oprócz szybkiego, zaledwie kilkumiesięcznego czasu budowy proponowały coraz ciekawsze rozwiązania z punktu widzenia oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania domu, zaczęły wkraczać na teren dotychczas zarezerwowany dla naszych rodzimych fachowców.

Zmieniające się na rynku energii realia cenowe, wymusiły na Inwestorach zupełnie nowy sposób myślenia o budowie swojego domu. Nie tylko sposób wykonania czy materiały użyte do produkcji, ale przede wszystkim coraz lepsze współczynniki przenikalności cieplnej pozwalające na maksymalną oszczędność kosztów eksploatacji domu przez cały okres jego użytkowania są często decydującym elementem podczas wyboru technologii i wykonawcy.

Domy energooszczędne – projekty i realizacja Łódź, cała Polska
W procesie budowy domów energooszczędnych, przewagą technologii prefabrykowanych nad tradycyjnymi jest to, iż ściany w swojej konstrukcji wykonane są prawie w całości z materiałów termoizolacyjnych. Pozwala to na dużą oszczędność powierzchni użytkowej w stosunku do powierzchni zabudowy. Przy technologii tradycyjnej grubość ścian zewnętrznych musiałaby mieć ponad dwukrotną grubość, aby zbliżyć się swoją energooszczędnością do energooszczędnych domów gotowych.

Wybór, jakie materiały zostaną użyte do budowy naszego domu jest zawsze trudny.

Dziś wiemy o wiele więcej na temat samego budownictwa, nowoczesnych technologii oszczędzania energii, jej pozyskiwania i jesteśmy coraz bardziej „świadomi ekologicznie”. Materiały budowlane, jakie znamy z wielu opracowań oraz własnych doświadczeń budowlanych, podlegają ciągłej modernizacji i ulepszaniu w taki sposób, aby spełniły najbardziej wybredne gusta Inwestorów. Dostępność materiałów a także coraz większe doświadczenie firm oferujących budynki energooszczędne pozwala na dokonywanie świadomego wyboru pomiędzy budownictwem „tanim” w wykonaniu a „tanim” w eksploatacji.

Futuradom – domy energooszczędne

POZNAJ WIĘCEJ TAJEMNIC ENERGOOSZCZĘDNOŚCI!POBIERZ BROSZURĘ