Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

domy prefabrykowane

Technologia domów prefabrykowanych wyróżnia się pośród innych technologii wieloma zaletami, z których główne to:

  1. Wysoka jakość i dokładność wykonania poszczególnych elementów produkowanych w idealnych warunkach hali fabrycznej. Na placu budowy odbywa się jedynie montaż wcześniej przygotowanych w fabryce elementów. Uniezależnia to proces budowy od warunków atmosferycznych panujących podczas montażu.
  2. Maksymalnie krótki czas produkcji i montażu umożliwia osiągniecie zaledwie w kilka dni, gotowego z zewnątrz budynku. Jako jedyna technologia pozwala na bezpieczne zamieszkanie w gotowym domu w kilka miesięcy od rozpoczęcia całego procesu budowy.
  3. Doskonałe właściwości termoizolacyjne budynku osiągane są dzięki wykonaniu przegród zewnętrznych prawie wyłącznie z materiałów izolacyjnych.
  4. Zastosowanie usztywniających płyt poszycia ścian, stropów i dachów powoduje uzyskanie bardzo dobrej stabilności tych elementów co umożliwia bezpieczne budowanie domów np. na terenach szkód górniczych lub aktywnych sejsmicznie. Trwałość domów prefabrykowanych przy zachowaniu reżimu technologicznego wynosi przynajmniej 100 lat.
  5. Wykorzystując technologię domów prefabrykowanych możliwe jest zrealizowanie prawie każdego projektu od domów o klasycznej architekturze po ultra nowoczesne budynki z przeszklonymi fasadami I otwartymi przestrzeniami.
  6. Proces powstawania domu poczynając od koncepcji aż do całkowitego wykończenia jest bardzo przyjazny inwestorowi z uwagi na możliwość zrealizowania wszelkich zaplanowanych podczas projektowania rozwiązań. Oznacza to, że Inwestor ma całkowitą pewność, iż wszelkie uwagi i uzgodnienia z architektem znajdą wierne odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Domy prefabrykowane – wybór technologii prefabrykowanej jest bardzo trafny z punktu widzenia Inwestorów, którzy posiadają jasną wizję swojego przyszłego domu, mają zapewnione jego finansowanie, chcą szybko I bezstresowo przebrnąć przez wszelkie procedury formalne oraz proces budowy domu. Oferowana gwarancja sięgająca nawet kilkudziesięciu lat również przemawia za wyborem właśnie tej technologii do budowy wymarzonego domu.

Futuradom – domy prefabrykowane – projekty i realizacja – Łódź i cała Polska