Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

domy pasywne

W procesie wyboru technologii budowy domu przez Inwestora bardzo często zachodzi pytanie, jakie powinny być jego parametry energooszczędności aby całkowicie spełniał nasze wymagania.

Nowoczesny Inwestor, który chce budować dom na jedno pokolenie, wiedząc, że dzieci i wnuki z całą pewnością zbudują swój własny dom, bardziej odpowiadający panującym w ich czasach trendom architektonicznym, wymaganiom technicznym i energetycznym dla budynków mieszkalnych.

Pojęcie Dom Pasywny dotarło do nas wraz z technologią ścian prefabrykowanych z zachodniej europy. Dążenie do bliskiej ideałowi oszczędności ilości energii pierwotnej, jakiej użyjemy do ogrzania naszego domu to prawdziwy ”wyścig zbrojeń” podjęty przez poszczególnych producentów tych domów w walce o Klienta. Coraz niższe współczynniki przenikalności cieplnej dla poszczególnych przegród zewnętrznych, coraz bardziej szczelne i ciepłe okna, coraz tańsze i bardziej dostępne technologie grzewcze i wentylacji z odzyskiem ciepła pozwalały z technologicznego punktu widzenia wykonać dom, który do jego ogrzania nie zużyje więcej niż 15 kWh/m²a energii pierwotnej. Głównym czynnikiem grzewczym dla budynku będą tu jego mieszkańcy, działające urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne oraz odzysk ciepła z wentylowanego powietrza i jego dogrzewanie.

Domy pasywne – projekty i realizacja – Łódź i cała Polska
Takie warunki brzegowe muszą zostać spełnione, aby budynek mógł otrzymać certyfikat Domu Pasywnego. Należy jednak pamiętać, iż aby budynek osiągnął takie parametry nie wystarczy użycie tylko dużej ilości materiałów izolacyjnych przy konstruowaniu ścian i konstrukcji dachowej. Oprócz tych parametrów to również a może przede wszystkim wybór działki, ustawienia domu względem kierunków świata, jej odpowiednie nasłonecznienie itp decydują o osiągnięciu wymaganych założeń. Wtedy i tylko wtedy możemy liczyć na to, iż otrzymamy odpowiednie certyfikaty.

Musimy mieć również świadomość, iż za kilka lub kilkanaście lat nasze domy nie będą już tak bardzo high tech jak podczas ich projektowania czy budowania. Technologie w zawrotnym tempie rozwijają się również w budownictwie. Wymagania techniczne i energetyczne dla nowo wybudowanych domów zmieniają się na Zachodzie Europy prawie rokrocznie więc i tego samego możemy spodziewać się i u nas.

Czasami przypomina to pogoń za króliczkiem, bo pytanie o opłacalność takiej inwestycji a więc o budowę domu pasywnego jest wciąż od nowa podnoszona przez przyszłych Inwestorów podczas rozmów z Wykonawcą. Również kwestia założeń, iż np. wentylacja pomieszczeń musi odbywać się wyłącznie za pomocą wymuszonej wentylacji a otwarcie okna choć na kilka minut może zachwiać bilansem energetycznym budynku. Aby dokonać takiego wyboru trzeba mieć pełną świadomość wszystkich powyższych faktów.

To, co trzeba brać pod uwagę, to wszystkie elementy składające się na ogólny komfort użytkowania domu. Jego ekologiczność nie tylko z punktu widzenia oszczędności energii ale również użytych materiałów oraz klimat panujący w mieszkaniu.

Technologia produkcji ścian, stropów i dachów w systemie ISOWOOD w pełni umożliwia wyprodukowanie domu, którego parametry spełniają wymagania stawianych domom pasywnym. Jak zawsze rozmowa z naszym doradcą technicznym wyjaśni wszelkie wątpliwości i pozwoli tak zaprojektować i wybudować Państwa dom, aby swoją energooszczędnością, komfortem mieszkania i najwyższą jakością dały maksymalną satysfakcję przez cały czas użytkowania.

Futuradom – domy pasywne