formalności urzędowe

Kiedy przyszły Inwestor posiada już działkę należy załatwić następujące formalności:

 1. Na początek należy wystąpić do Gminy o Warunki Zabudowy (WZ) lub Wypis i Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli Gmina taki plan miejscowy juz posiada;
 2. Gdy nie ma planu – należy złożyć w Gminie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, załączając do wniosku wyrys z mapy zasadniczej;
 3. Następnie należy zamówić mapę do celow projektowych;
 4. Wypis z rejestru gruntów;
 5. Ekspertyzę geologiczną gruntu;
 6. Na podstawie tych dokumentów FuturaDom może już zacząć przygotowywać projekt architektoniczny;
 7. W razie potrzeby należy uzgodnić projekt np. z sanepidem, inspekcją pracy, konserwatorem zabytków;
 8. Należy także zwrócić się do gestorów poszczególnych sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej;
 9. Następnie  należy złożyć w Starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egz. projektu wraz z potrzebnymi opiniami i uzgodnieniami – czas zalatwienia sprawy do 65 dni w zależności od regionu Polski;
 10. Po uprawomocnieniu się  pozwolenia na budowę, należy kupić w Urzędzie dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ustanowieniu kierownika budowy i terminie rozpoczęcia robot (co najmniej 7 dni wczesniej);
 11. Teraz można już przystąpić do wykonania płyty fundamentowej, którą Inwestor wykonuje we własnym zakresie na podstawie projektu FuturaDom lub zleca jej wykonanie firmom współpracującym – MegaTherm oraz Legalett. Niezależnie od tego, kto wykonuje płytę fundamentową, po jej wylaniu konstruktor firmy FuturaDom dokonuje jej pomiaru i odbioru;
 12. Po odbiorze płyty zlecamy produkcję domu w fabryce FuturaDom, która trwa 6-10 tygodni;
 13. Po wyprodukowaniu, dom przyjeżdża na plac budowy, rozpoczyna się montaż i wykończenie zgodnie z zakresem objętym umową;
 14. Po zakończeniu wszystkich robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy
 15. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia Urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpic do użytkowania domu.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this