Napisz do nas...

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Posiadam projektSzukam Projektu

Posiadam działkęSzukam działki

Lokalizacja działki (wymagane)


Skąd się o nas dowiedziałeś:

internetpolecenie znajomychtargibaner reklamowy

inne źródło:

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 17, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
FuturaDom Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych przez prawo obowiązujące lub przemawiał będzie za tym prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach i zakresach przez FuturaDom Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu w celu przesyłania / przekazywania treści marketingowych na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu kontaktowym. Oświadczam że podaję dane dobrowolnie i są one prawdziwe.

domy plusenergetyczne

DOMY PLUSENERGETYCZNE to o krok dalej w przyszłość niż domy zeroenergetyczne. Ideą tego rodzaju budynków jest wytwarzanie więcej energii niż jest zużywane. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych umiejscowionych na dachu budynku, które produkują prąd w ilości wystarczającej do ogrzania domu i funkcjonowania zainstalowanych w nim urządzeń. Są to budynki zaprojektowane w standardzie pasywnym o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania nie przekraczającym 15kWh. Technologia domów plusenergetycznych to najbardziej zaawansowany system domów, których koszty eksploatacji ogranicza się do minimum.

Energia wytwarzana jest w podobny sposób jak w domach zeroenergetycznych czyli przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Konstrukcja ścian oraz stropów umożliwia uzyskanie współczynnika izolacji nieosiągalnego w tradycyjnym budownictwie. Bardzo dobra izolacja termiczna powoduje oszczędność energii nawet do 90% usuwanego ciepła. Dzięki stałej temperaturze wewnątrz pomieszczeń, dom charakteryzuje się optymalnym komfortem cieplnym. Mieszkańcy nie są narażeni na efekt zimna i różnicy temperatur. Należy również wspomnieć o niskiej emisji szkodliwych gazów, co przyczynia się do ochrony środowiska.